• Facebook
 • Instagram
 • Google+
 • Youtube
Jazyková škola Bratislava a Trnava | Bilingvi

Bezplatné
ukážkové
hodiny
TU Ukážkové hodiny

Jazykové kurzy pre dospelých pomocou najnovších metód

Direct method for English a Direktes Deutsch je najnovšia metóda, ktorá Vás ľahko a už natrvalo zbaví všetkých výhovoriek a poženie Vás plnou parou vpred za cudzími jazykmi. Naše kurzy angličtiny i nemčiny, ktoré sú stavané na týchto metódach, vám dodajú ten správny vietor do plachiet.

Výhody:

 • Pripravte sa na riadne rýchlu jazda – rezká a plynulá komunikácia zaručená
 • Rozprávanie bude easy, bez stresu a bez paniky
 • Reálne anglické a nemecké prostredie ako na požiadanie

VýkričníkyHlavné ingrediencie:

 • Naše tempo je vražedné
 • Otázky prirodzené
 • Odpovede bezchybné
 • Opakovanie učiva prvoradé

A výsledok?

 • Hodiny, na ktorých študentom vyschne v hrdle -konverzujeme po celý čas
 • Učenie sa tým najprirodzenejším spôsobom – rozprávaním
 • Žiadna bariéra, žiadny strach z komunikácie
 • Autentické cudzojazyčné prostredie v kocke

Prečo je Direct method for English® a Direktes Deutsch taká výnimočná:

 • Aktuálne témy a slovná zásoba
 • Zaujímavé otázky v prirodzenej hovorovej reči a súčasné témy zostrojené pre potreby študenta
 • Jednoduchá a zrozumiteľná gramatika
 • Zreteľné a logické usporiadanie textu v študentských knihách
 • Fonetický prepis nových slov
 • Dodatočná gramatická hodina pre každú úroveň až do úrovne 10
 • Internetová platforma – elektronický vyučovací program, ktorý je zhodný s učivom na hodinách

1.Skupinový intenzívny kurz angličtiny a nemčiny

Parametre kurzu:

 • Počet študentov v skupine: 5-7
 • Frekvencia vyučovania: 2×2 vyučovacie hodiny týždenne (1 hodina – 50min.)
 • Počet hodín: 60 (15 týždňov – cca 4 mesiace)
 • Dni výučby: pondelok – streda alebo utorok – štvrtok alebo kombinácia s piatkom
 • Čas výučby: v doobedňajších, poobedňajších a večerných hodinách
 • Úrovne: všetky
 • Cena: 59 eur/mesiac

Vyberte si jazykový kurz Bratislava alebo Trnava. Disponujeme dvomi centrami, ktoré sú vám k dispozícii. Jazyková škola Trnava i jazyková škola Bratislava.

Ak máte záujem zapojiť do kurzu i vaše ratolesti, ponúkame i špecializované kurzy pre ne. Jazykové kurzy pre materské školy, angličtina pre deti i nemčina pre deti, kurz angličtiny i kurz nemčiny pre vašich teenagerov.

Učebné materiály

Pre výučbu DME pre dospelých

Na hodinách angličtiny sapoužívajú profesionálne zostavené učebnice, ktoré obsahujú všetko to, čo kniha naúrovni má mať – aktuálnu slovnú zásobu, jednoducho vysvetlenú gramatiku, preklady vo všetkých významoch, fonetickú transkripciu slovíčok a veľmi praktický dizajn. Učebnice vznikli na základe spolupráce expertov i lektorov v oblasti výučby angličtiny.

DME pre dospelých

Každý študent automaticky s kúpou učebnice získava zdarma CD s nahrávkami hodín, diktátov a cvičení pre lepšie napredovanie.

DME CD

Pre výučbu nemeckého jazyka pre dospelých (Direktes Deutsch)

Sada 6 učebníc je výsledkom autorových dlhoročných skúseností v triede s individuálnou i skupinovou výučbou.Tieto knihy Vám garantujú rýchlosť, odbornosť, ale aj zábavu v rovnakom okamihu. Direktes Deutsch obsahuje sady otázok a odpovedí v konkrétnych komunikačných situáciách. Všetky materiály sú sformulované tak, že klienti môžu konverzovať na rôzne témy, bez ohľadu na ich úroveň.

DMD

Pre výučbu obchodnej angličtiny Direct Business

Výučbový materiál obchodnej angličtiny sa zameriava na oblasti reklamy, marketingu a manažmentu, spoločenských vzťahov, rokovaní, ľudských zdrojov, výroby a hospodárskej súťaži, organizácie trhu, plánovania stratégií, finančnej a bankovej terminológie, finančnýchslužieb, akcií a mnoho ďalších.

DMDNaše služby využili: